Együtt működünk!

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hozta létre és menedzseli a Humán Klubot. A kamara és a klubtagok szervezésében valósulnak meg a szakmai rendezvények. A kamarát, annak céljait és a megye gazdasági életében betöltött szerepét a kamara főtitkára, Rabb Szabolcs mutatja be. Blogcikkünk részletekbe menően mutatja be a kamara legfőbb ismérveit és jövőbeni terveit.

Elsőként kérem foglalja össze, hogy mi a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara legfőbb célja?

Ezt jól megfogalmazza kamaránk küldetése: A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak a lehető legjobb szolgáltatásokat és szakmai tanácsokat nyújtja, Baranya megye üzleti életének hangadója. Vezető szerepet játszik térségünkben egy olyan üzleti, gazdasági környezet létrehozásában, amelyben tagjai prosperálnak és hatékonyan versenyezhetnek belföldön és a világpiacon.

Milyen szerepet tölt be a kamara Pécs és Baranya megye életében?

Kamaránk a megye gazdaságának fejlesztő motorja, az üzleti közösség szervezője.
A kihívásoknak megfelelni csak a vállalkozásokkal történő szoros együttműködésben képzelhető el. A kamarai stratégiai mátrix minden eleme a vállalkozásokat szolgálja.
A kamara hivatalának felkészült és elkötelezett munkatársai a vállalkozások szolgálatában állnak.

Milyen lehetőségeket nyújt a kamara a tagjainak?

Kamaránk évtizede és most is a 2016. év végén a testületi vezetőkkel kialakított stratégiai mátrix mentén szervezi a feladatait és tervezi a rövid, illetve hosszú távú tevékenységrendszerét, fogadja be a projektjavaslatokat. Az elsődleges szempont a stratégiai mátrixban és így a kamarai munkaszervezet tevékenységében is a helyi, baranyai vállalkozások szolgálata, a megyei gazdaság fejlődésének támogatása. Ha kulcsszavasan megfogalmazom a legfőbb tevékenységek mátrixát, akkor a gazdaságfejlesztés, üzleti közösségek, humánerőforrás, befektetői portfóliók, szakképzés, érdekérvényesítés, technológia transzfer, nemzetközi piacok, klaszterek és pályaorientáció fogalmak köré tudom ezeket csoportosítani. Ezek a kulcsszavak az irodám falán is nap mint nap olvashatók, orientálnak, és sokszor a kreatív projektfejlesztő munka során terelnek a stratégiai mátrix irányába.

Legtöbbször milyen témában keresik meg a vállalatok a kamarát?

Amilyen sokrétű tevékenységeket folytatnak a megye vállalkozói, vállalkozásai annyira színes és változatos kérdésekkel fordulnak hozzánk. Ezek leginkább a saját vállalkozásuk hatékonyabb működésére vonatkoznak.

Mi vár a kamarára 2019-ben?

Legnagyobb kihívásnak a Baranyai Iparfejlesztési Programunkban is megfogalmazott fejlesztési területekhez kapcsolódó hatékony aktivitási rendszer menedzselését látom. A megye súlyos problémái és a helyi hazai, illetve külföldi tulajdonú vállalkozások szakmai igényei összefüggnek. A legfontosabb elemek a következők: meg kell oldanunk – és kollégáim nap mint nap tesznek ezért – a szakképzés fejlesztését, valamint az eredményes pályaorientációt, együttműködve a társintézményekkel, a szakképzési centrummal, az iskolákkal és az egyetemmel. Növelnünk kell a tortának a szakképzésben megjelenő szeletét, úgy, hogy a torta sajnos egyre kisebb és kisebb lesz, ugyanis folyamatosan csökken a gyerekszám.

A cégek fejlesztési és KFI terveit szakmai együttműködési rendszerrel, kooperációkkal és persze forrásokkal kell tudni támogatni. Ha 30-40 helyi családi vállalkozás fejlesztési ötletei elindulnak, akkor az nagyságrendileg egy nagy multinacionális cég megjelenésével egyenértékű fejlesztési potenciált és hozzáadott értéket jelent a megyének és a régiónak. Emellett azt is látni kell, hogy a megye közlekedési problémáit sürgősen orvosolni szükséges, mert csak akkor lehet reális elvárás a munkaerő-mobilitás.

Kiknek ajánlja az önkéntes tagságot?

Az önkéntes tagságot, vagyis a megyei üzleti közösséget ajánlom mindazoknak, akik képesek és akarnak együttgondolkodni, együttdolgozni azért, hogy fejlődjön a megye gazdasága.

Amennyiben szeretne aktív alakítója lenni Baranya megye gazdaságának és szabályozási környezetének, keresse bizalommal a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársait.

Rabb Szabolcsnak ezúton is köszönjük a válaszait. További sikeres működést kívánunk a PBKIK-nak az idei évre is.