Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § rendelkezéseinek eleget téve a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az alábbiakról tájékoztatja a www.humankonferencia.hu oldalon a konferenciára jelentkezőket.

1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja

1.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulását követően kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § rendelkezéseire.

1.2. Az adatok kezelésének célja a jelentkezők tájékoztatása és a szervezői feladatok ellátása.

2. Az adatkezelésre jogosultak köre

2.1. Az adatokat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai kezelik. Az adatvédelmi szabályokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Adatvédelmi Szabályzata határozza meg, amelyet minden munkatárs megismert.

3. A kezelt adatok köre

3.1. Résztvevő neve

3.2. Résztvevő e-mail címe

3.3. Résztvevő munkaköre

3.4. Választott menü, melyet a jelentkező fogyasztani kíván (Vegetáriánus / Vegán / Nem vegetáriánus)

3.5. Számlázási adat: Cég /szervezet neve

3.6. Számlázási adat: Cég /szervezet adószáma

3.7. Számlázási cím – Irányítószám, Város, Utca, házszám, épület, emelet, ajtó

3.8. E-mail cím, ahová a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az elektronikus számlát küldi a részvételről

3.9. Programok, melyeken a jelentkező részt vesz

3.10. Információ arról, hogy a jelentkező kíván-e értesítést kapni a szervezők más rendezvényeiről

3.11. A részvételi feltételek elolvasása és tudomásul vétele

3.12. Az adatkezelési tájékoztató elolvasása és tudomásul vétele

3.13. Jelentkezés dátuma és időpontja

3.14. IP cím, melyről a jelentkező a jelentkezést elküldte

4. Az adatkezelés időtartama

4.1. Az érintett írásbeli, a  e-mail címre elküldött kérelmére az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek azzal, hogy amennyiben azt a tárgyévi konferencia lebonyolítása előtt nyújtja be, úgy részvételét a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem tudja fogadni.

5. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

5.1. Az érintett kérelmezheti személyes adatainak törlését e-mailen a  e-mail címre, vagy postai úton a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. címre történő írásbeli nyilatkozat elküldésével

5.2. Az érintett a jogainak megsértése esetén,

5.2.1. a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságához (7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., pbkik (kukac) pbkik.hu, +36 72 507 148), melynek elutasító határozata esetén

5.2.2. bírósághoz fordulhat (pertárgy értékétől függően a Pécsi Járásbírósághoz, 7621 Pécs Széchenyi tér 14. vagy a Pécsi Törvényszékhez 7623 Pécs, Rákóczi út 34.),

5.2.3. valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ).

Utolsó módosítás: 2018. február 1.